https://aday.thk.edu.tr/pages/sivil-havacilik-kabin-hizmetleri-izmir

Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı 2013 yılından beri, TR.CCTO.16 yetki numarası ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, kabin ekibi adayı öğrencilere Kabin Ekibi Temel Eğitimi’nin gerekliliklerini yerine getirecek şekilde eğitim vermekle ve “Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası düzenlemekle yetkilendirilmiş, onaylı eğitim kuruluşudur.

Amacımız, sivil havacılık sektöründe görev alması muhtemel kabin görevlisi adaylarına, emniyetli, güvenli ve düzenli bir uçuş operasyonunun başarılı olabilmesi için gerekli olan tüm temel eğitimin, ulusal ve uluslararası anlayışa uygun olarak verilmesini sağlamaktır.

Programdan mezun olan öğrenciler önlisans diploması ile sertifika başarı kriterlerini yerine getirdikleri takdirde “Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Bu sertifika mezun öğrencilerimize,  anlaşmalı olduğumuz Pegasus Havayolları başta olmak üzere, sektördeki diğer havayolu şirketleri tarafından öncelikli tercih edilme ayrıcalığını sağlayacaktır.

Kabin Memurlarının ana sorumluluğu, yolcuların emniyetini sağlamaktır. Bu sorumluluk kabin memurlarının tam ve özel bir eğitim almalarını gerekli kılmıştır. Eğitim teorik bilgilerin ve uygulamaların yanı sıra kişinin kendi özgüvenini geliştirmesi ve görevini yerine getirirken bu özgüven duygusu ile ihtiyaç duyduğu otoriteyi sağlamasını ve öğrendiklerini hayata geçirmesini de içermektedir.

Üniversitemizde öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sistem ile yürütülür. Dersler; teorik (sınıf eğitimi), uygulama (laboratuvar),  ödev (sunum) ve benzeri çalışmaları ifade eder. Dersler, dönem esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı hariç her biri on dört haftalık iki dönemden oluşur.

Programdaki teorik eğitimler asgari 20 öğrencinin eğitim alabileceği şekilde sınıf ortamında gerçekleştirilir. Eğitiminin etkinliğini arttırmak için sınıflarda gerekli fiziki koşullar (iklimlendirme sistemi, ışık, hijyen v.b) ve teknolojik materyaller (internet, akıllı tahta v.b) sağlanmıştır.

Uçak kabinine dönüştürülmüş laboratuvar ortamında yapılan eğitimlerde kullanılan gerçeğe uygun eğitim araçları (yolcu koltuğu, galley ve galley ekipmanları, yolcu baş üstü dolap ve panelleri, kabin ekibi koltuğu, acil durum ekipmanları vb. ) ile verilen uygulamalı eğitimlerin amacı, öğrencilerin teorik derslerde öğrenmiş olduğu mesleki bilgiyi pratik etmelerini ve bir kabin ekibi üyesinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmede gerekli olan yeterlilik düzeyine ulaşmalarını sağlamaktır.

ÖĞRENCİNİN EĞİTİME KABUL KOŞULLARI

Öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretime geçiş sınavında ağırlıklı olarak Türkçe ve Temel Matematik alanlarından aldığı puanla (TYT) Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına yerleşmeye ve kayıt yaptırmaya hak kazanmış olurlar.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programında verilen eğitim sonucunda adayların mesleklerini icra edebilmesi için aşağıda belirtilen niteliklere sahip olması gerekmektedir:

1) Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

2) Bayanlar için 160-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).

3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).

4) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.).

5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

 

Eğitim Süresi: 2 Yıl

Eğitim Dili: Türkçe

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı: Yok 

İkinci Öğretim: Yok 

Puan Türü: TYT 

Program Ücreti: (45.000 TL+KDV/yıllık)

 

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMINDAN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEK BÖLÜMLER

 

Lojistik Yönetimi

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslararası Lojistik

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Turizm ve Otelcilik

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Havacılık Yönetimi