I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

ATA 103: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I

 • İnkılap kavramı ve ilintili kavramların farkları,
 • Türk İnkılabına yol açan etkenler,
 • yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Avrupa,
 • Dünya Savaşı ve sonuçları, Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi,
 • Kurtuluş Savaşı, muharebeler ve kongreler, dış politika,
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması,
 • Lozan Barış Konferansı

TUR 105: TÜRK DİLİ I

 • Dilin Tanımı, Doğuşu, Özellikleri,
 • Dil-Düşünce-Kültür-Toplum-Edebiyat İlişkisi,
 • Türk Dilleri ve Lehçeleri, Yeryüzündeki Diller,
 • Metin İnceleme, Roman İnceleme,
 • Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım Türleri ve Uygulaması,
 • Konuşma Türleri,
 • Yazım Kuralları ve Uygulaması, Türkçe’nin Ses Özellikleri

ING 151: TEMEL İNGİLİZCE I

 • Dersin tanıtımı ve ders içeriği hakkında genel bilgi
 • Verb “to be” / S-P Nouns / Articles a-an / Names and Occupations
 • Possessive Nouns and Adjectives / About People / Places and How to Get There
 • Verb “have-has” / Adverbs “very-so” / Family
 • Time questions / Prepositions for dates and times / Events and Time
 • Simple Present Tense / Frequency adverbs / Activities
 • Simple Present Tense / Home and Neighborhood
 • Present Continious Tense / Activities and Plans
 • Countable / Uncountable Nouns / Food
 • Past tense of verb “to be” / Simple Past Tense / Past Events
 • Describing with “be” and “have” / should+V1 / Appearance and Health
 • Can - Can’t / Too+adj. / Polite request with “could” / Abilities and Requests
 • “Be going to” / Life Events and Plans

İNG 121: SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ I

 • Plan ve uçuş bağlantıları,
 • Beklenmedik isteklerin üstesinden gelmek,
 • Uçuş aktiviteleri ile zaman geçirmek,
 • Sağlık: uçakta iken belirtiler, şikâyet ve öneriler,
 • Davetiyeler: kabul ve reddetmek,
 • Tavsiye ve öneriler,
 • Veda anonsları, iletişim bilgileri (adres, e-mail, telefon numarası, vs.),
 • Kıyafetler ve renkler için tanımlar, konuşmalar,
 • Sayılar ve alfabe,
 • Yerler ve nesnelerin tanımı,
 • Talimatlar ve açıklamalar,
 • Dijital zaman ve konuşmalar,
 • Tarihler (gün, ay), güvenlik komutları, talimatların sırası.

KHZ 113 SİVİLHAVACILIK TARİHİ

 • Havacılık kavramı ve uçma arzusu
 • İlk havacılık girişimleri ve balon çağı
 • Modern Havacılığa Giriş
 • Modern Havacılığın Etkileri ve Türkiye’de ilk girişimler
 • Türkiye’de sivil havacılık faaliyetleri
 • İlk Türk Havacıları
 • Türk Sivil Havacılığında ilk kuruluşlar
 • Vize (Ara Sınav)
 • Dünya Savaşı ve Havacılığın Etkileri
 • Ulusal ve U.arası Sivil Havacılık Otoriteleri
 • Havayolu ittifakları, firmalar ve uçak üreticileri
 • Havacılık paydaşları ve güncel durum
 • Türkiye’de yakın dönem havacılık sektörü
 • Uzay yarışı ve havacılıkta uzay çağı

KHZ 127: HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ

 • Havacılık Terminolojisine Giriş
 • Hava Terimleri
 • Hava Taşımacılığı Terimleri
 • Havalimanı Terimleri
 • Uçak Terimleri
 • Uçuş Terimleri
 • Uçuş Terimleri
 • Uçuş Terimleri
 • Kabin Terimleri
 • Kokpit & Galley Terimleri
 • İlkyardım Terimleri
 • Acil Durum Emniyet Terimleri
 • Havacılıkta Kullanılan Kısaltmalar

KHZ 135 TEMEL METEOROLOJİ

 • Meteorolojik Tanımlar, Meteorolojinin Dalları
 • Atmosferin Bileşimi, Yapısı ve Tabakaları
 • Atmosferde Su Kavramı
 • Bulut Oluşumu Ve Sınıflandırılmaları
 • Basınç ve Rüzgar
 • Hava Kütleleri ve Cepheler
 • Meteorolojik Görüş Mesafesi ve Görüş Mesafesini Kısıtlayan Faktörler
 • Havacılık Açısından Önem Arz Eden Meteorolojik Hadiseler
 • Buzlanma, Türbülans,
 • Havacılık Açısından Önem Arz Eden Meteorolojik Hadiseler
 • Wind shear, jet stream, volkanik kül, Hale, Gök kuşağı, Serap, Elektrometeorlar, Şimşek, Oraj, Aurora
 • Meteorolojik Tahminler
 • Meteorolojik Kodlar
 • Meteorolojik sebeplerden meydana gelen uçak kazalarının incelenmesi
 • Meteorolojik sebeplerden meydana gelen uçak kazalarının incelenmesi

II. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

ATA 104: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I

 • Türk inkılap tarihi,
 • Siyasi alanda yapılan inkılaplar,
 • Çok partili hayata geçiş denemeleri,
 • Hukuk alanında yapılan inkılaplar,
 • Eğitim ve Kültür alanında yapılan inkılaplar,
 • Toplumsal alandaki inkılaplar,
 • Ekonomi alanındaki gelişmeler ve bu alandaki inkılaplar,
 • Yeni Türk devletinin dış politikası,
 • Boğazlar sorunu, Balkan Antantı, Sadabat Paktı, Hatay Sorunu, Nüfus Mübadelesi,
 • Atatürkçülük,
 • Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık),
 • Atatürk’ün ölümü ve İsmet İnönü Dönemi,
 • İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye.

TUR 106: TÜRK DİLİ I

 • Sözcük ve anlamı,
 • Anlamları yönünden sözcükler,
 • Sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamları,
 • Deyimler,
 • ikilemeler ve terimler,
 • Dil yanlışları,
 • Türkçenin cümle yapısı,
 • Cümle öğeleri,
 • Anlatım bozuklukları,
 • Sunum, rapor ve tutanak hazırlama,
 • Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş hazırlama,
 • Karşılıklı konuşma ve tartışma.

İNG 152 TEMEL İNGİLİZCE II

 • Shopping or Clothes,
 • Taking Transportation,
 • Shopping Smart,
 • Getting Acquainted,
 • Going Out,
 • The Extended Family,
 • Food and Restaurants,
 • Technology and You,
 • Staying in shape,
 • On Vacation.

İNG 122: SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ II

 • Form doldurma ve açıklığa kavuşturmak için sorular,
 • Doldurulan formlar esas alınarak söze ilk olarak başlama ve soru-cevap konuşması pratiği,
 • İstekte bulunurken kullanılan dil ve telaffuz (kelime ve cümle vurgulama; ses tonunun alçalıp yükselmesi),
 • Şikâyette bulunurken kullanılan dil ve telaffuz (kelime ve cümle vurgulama; ses tonunun alçalıp yükselmesi),
 • Bir sözü keserken kullanılan sözcük dizisi ve düşünceyi ifade etme (kelimeler & kısa deyimler); bir konuşmaya başlamak, devam etmek ve bitirmek için kullanılan sözcükler,
 • Telefon görüşmesinde kullanılan sözcük dizilerinin tekrarı (ilk sözcük, kelime haznesi vs); kabin memuru olarak düzenlemeler yapma ile ilgili sözcük dizileri,
 • Dışarıda günlük durumlarda düzenlemeler yapma ile ilgili sözcük dizileri; problemleri halletmede kullanılan ilk sözcük dizileri; bu kısa konuşmaları yapmak için gerekli telaffuz (sesin alçalıp yükseltilmesi, cümle ve kelime vurgulama, bireysel sesler ve bağlantılı konuşmadaki sesler),
 • Resmi özür dilemede kullanılan sözcük dizini; sayılarla ücreti, zamanı ve kanalları söyleme; bir problemi küçültmede kullanılan dil, Öneri ve öğüt verirken kullanılan kısa deyimlerdeki ilk söz ve telaffuz,
 • Özgeçmişte belirtilen genel bilgiye dayanarak soru hazırlama. Soruları sorma ve cevaplama için gerekli telaffuz (sesin alçaltılıp yükseltilmesi, bağlantılı konuşma ve cümle vurgusu),
 • Tereddütlerde ve iş görüşmesi sırasında dinleyici ile uyum içinde olmada kullanılan sözcük dizini (ilk söz ve devamı). Soru-cevap telaffuz yapısı,
 • Sözel özetleme becerisi ile ilgili sözcükleri kullanma; seyircinin dikkatini çekmek için sözcükleri kullanma; sözel olarak özetleme yaparken bilgiyi sıraya koyma ile ilgili sözcükleri kullanma,
 • Bir konuyu sözel olarak özetlerken kullanılan ilk sözcükler üzerine çalışma; sunum için seçilmiş konunun özetlenmesi ile ilgili dil üzerine çalışma.

KHZ 138: GENEL UÇAK BİLGİSİ

 • Genel uçak bilgisine giriş, hava aracı sınıflandırmaları
 • Uçma kavramı ve temel prensipler
 • Uçuş teorisi ve uçağa etki eden kuvvetler
 • Uçak ana elemanları - gövde ve kuyruk
 • Uçak ana elemanları - kanatlar ve iniş takımı
 • Uçak ana elemanları - motor
 • Uçak Yardımcı Sistemleri- İklimlendirme Sistemi, Otomatik Uçuş Sistemi, Haberleşme Sistemi, Elektrik Güç Sistemi, Pnömatik Sistem, Hidrolik Güç Sistemi, Yardımcı Güç Ünitesi APU
 • Uçak Yardımcı Sistemleri-, Yangın Koruma Sistemleri, Uçuş Kontrol Sistemleri, Yakıt Sistemi, Su & Atık Sistemi, Buzlanma Önleyici Sistem, Aydınlatma Sistemi, Oksijen Sistemleri
 • Hava taşıtı yüzey kirlenmesinin etkileri, korozyon
 • Gövde yapılarına göre uçaklar
 • Uçak üreticileri - Boeing
 • Uçak üreticileri - Airbus
 • Uçak üreticileri - Bombardier

KHZ 136: SİVİL HAVACILIK MEVZUATLARI

 • Hava Hukukuna Giriş, Tanım, Sınıflandırılması, Tarihçesi, Hava Hukukunun Kaynakları
 • Uluslararası Anlaşmalar, Paris Konvansiyonu, Madrid, Havana Sözleşmeleri, Chicago Sözleşmesi
 • Varşova Konvansiyonu, Lahey Protokolü, Montreal Konvansiyonu
 • Uluslararası ve Bölgesel Organizasyonlar
 • Ulusal Mevzuat, Ulusal Sivil Havacılık Kurum ve Kuruluşları
 • Ulusal Mevzuat, Ulusal Sivil Havacılık Kurum ve Kuruluşları
 • Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, Hava aracı Kavram ve Çeşitleri, Hava aracının Hukuki Mahiyeti
 • Hava aracı İşleticisi, İşletenin Sorumluluğu
 • Kabin Ekibine İlişkin Havacılık Talimatları ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Rolü
 • Kabin Ekibine İlişkin Havacılık Talimatları ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Rolü
 • SHT-OPS 1 - SHT-OPS N-O
 • Yolcu Hakları ile İlgili Ulusal Mevzuat
 • Havayolu Taşımacılığında Rekabet ve İşbirliği Düzenlemeleri

KHZ 144 NORMAL EMNİYET KURALLARI 

 • Sivil havacılık kabin hizmetleri organizasyon yapısı, yetki, görev ve sorumluluklar
 • İşletici tarafından kendisine temin edilen gerekli tüm evrak ve dokümanların revizyonları ile birlikte güncelliğinin muhafaza edilmesinin önemi, üniforma giyim kuralları
 • İşleticinin operasyon el kitabı doğrultusunda kabin ekibi üyesi olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinin önemi 
 • Ekip oluşumu. ekip oluşum tablosu. kabin ekibi uçuş görev ve dinlenme süreleri sınırlamaları,
 • Kabin ekibi sağlık önlemleri: yasal zorunluluklar, Kabin ekibi sağlık önlemleri: görev günü hastalanma, Sivil Havacılık denetimleri /SAFA/SANA/SACA denetimleri
 • Kabin ekibi üyesinin, uçuş ve görev süresi sınırlamaları ve dinlenme gerekliliklerini de göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir faaliyet göstermesi için yetkinlik ve sağlık koşullarını devam ettirmesi 
 • Uçuş hazırlığı, uçuş öncesi kabin brifinginin önemi, kabin ekibi görev numaralandırmasına göre kendilerine emniyet ile ilgili gereken bilgilerin sağlanması.Uçuş öncesi yapılan kontroller.
 • Uçakta ağırlık ve denge hesaplamalarına göre yolcuya doğru koltuk tahsisinin önemi, özel durumlu yolcu sınıflandırılmaları ve kabin ekibinin bulunmadığı çıkışlarda fiziksel olarak uygun yolcuların oturmasının önemi. 
 • Uçağa yolcu alımı, kabin bagajlarının yerleştirilmesi, yolcunun kabin içinde dağılımı.  Kabin servis/ikram malzemelerinin ve kabin bagajlarının emniyetli yerleşimini kapsamına alan kural ve düzenlemeler ile bunların yolcu kabininde bulunanlar için oluşturabileceği tehlikeler, acil çıkışlarda veya acil durum ekipmanları üzerinde zarar verici/engelleyici risk oluşturmaları.
 • Yolcu güvenlik brifingi, görme ve işitme engelli yolcu brifingi, acil çıkış sıralarında oturan yolcunun brifingi, kabin hazır raporu.
 • Uçakta yolcu varken yakıt alımı.  Yolcu kabininde canlı hayvan taşınması durumunda alınması gereken önlemler., Kabin ekibi istasyonları, kabin aydınlatma sistemi.
 • Haberleşme teknikleri, ortak dil ve terminoloji de dahil olmak üzere, kokpit ve kabin ekibi arasında etkin haberleşmenin önemi, Dünya saat farkları, yükseklik değerleri, ısı değerleri, uçuş rota örnekleri
 • Kabin ekibinin yolcu  kabininin  emniyete  alınması  dahil  türbülans  durumundaki görevleri. Uçuş süresinin etkin yönetimi, kabinin izlenmesi ve iniş öncesi hazırlıklar

III. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

İNG 253: MESLEKİ İNGİLİZCE I

 • Adjective/adverb, behavior and personality,
 • Learning words’opposites, using “always” with a continuous verb,
 • Present perfect, P.P. Questions, Past Simple Answers
 • Past Participles of irregular verbs, keeping the conversation going,
 • Superlatives, Questions with How+ adjective…. ?
 • Natural features, using short responses with Really and Sure,
 • Family life, verbs let, make, help, have, get, want, ask and tell,
 • Structures of used to and would, types of families,
 • Countable-Uncountable Nouns, Quantifiers, Too much, Too many, Enough,
 • Refusing offers politely,
 • Future tenses, had better, ought to and might, want to, have got to and would rather,
 • Expressions with make and do, Review,
 • Adjective/adverb, behavior and personality,
 • Learning words’opposites, using “always” with a continuous verb,
 • Present perfect, P.P. Questions, Past Simple Answers,
 • Past Participles of irregular verbs, keeping the conversation going,
 • Superlatives, Questions with How+ adjective…. ?,
 • Natural features, using short responses with Really and Sure.

KHZ 209 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ I

 • Benzerlik ve farklılıkları belirtmek için kullanılan ifadeler (ben de, ben de değil vs.).
 • Günlük konularda hoşlanılan ve hoşlanılmayanları ifade etmek için kullanılan sözcük dizisi,
 • Hoşlanılan ve hoşlanılmayan şeylerden bahsederken, konuşmaya girmede, bölmede, ekleme yapmada kullanılan ifadeler,
 • Doğal sözlü konuşmayı anlamak için ve kısa konuşmalarda kişinin kendisini anlaşılır yapması için gerekli olan telaffuz,
 • Doğal konuşmayı anlamak için gerekli dinleme becerileri (sesler, kelime bilgisi, konuşma metni); bilgiyi tekrar anlatabilmek için açıklama yeteneği üzerinde çalışma,
 • Yemek ve gümrüksüz ürünleri tarif etmede kullanılan sözcük dizisi (isimler, sıfatlar ve doğru sıralaması),
 • Yemek ve gümrüksüz ürünleri tarif etmede kullanılan telaffuz, kısa konuşmalarda gerek duyulan ilk sözcükler
 • Power point sunumları için kullanılan dil; özetleme ve başka kelimelerle açıklama yeteneklerinin tekrarı,
 • Sözlü kabin ekibi mülakatını başarılı bir şekilde yapmak için gerekli sözcük dizisi ve telaffuz,
 • Bir iş mülakatında tereddüt, pekiştirme, bilgiyi ekleyip düzeltmede kullanılan sözcükler ve bu sözcüklerle uyumlu doğru telaffuz ve ses uyumu,
 • Kabin ekibi uçuş hazırlığı için yapılan listede kullanılan dil. ( emir kipleri & sözcük dizisi),
 • Uçuş hazırlığında son kararları kabul etmede, kabul etmemede, öneride ve doğrulamakta kullanılan dil,
 • Nazik istekler ve iknalar için gramer, böyle durumlarda kullanılan nezaket dili ve sözcük dizisi, telaffuz çalışması (kelime ve cümle vurgusu, bağlantılı konuşma),
 • Kısa konuşmalar ve tavsiyeler için kullanılan sözcük dizisi. Yolcular ve meslektaşlarla yapılan kısa konuşmalara başlama ve bitirme

KHZ 229 UÇUŞ FİZYOLOJİ

 • Uçuş Fizyolojisine Giriş, Tanımı ve Önemi
 • Uçuş Emniyetindeki Ana Faktörler ve Uçak Kazalarının Nedenleri
 • Uçuşa Engel Olan Durumlar
 • Rapid Dekompresyon ve Müdahale Yöntemleri
 • Dekompresyon Hastalıkları, Bu hastalıkların Ortaya Çıkmasını Etkileyen Faktörler ve Müdahale Yöntemleri
 • Uçuş Ekipleri İçin Sorun Teşkil Eden Fizyolojik Durumlar
 • Göz Rahatsızlıkları, Kalp Krizi Riski ve Uçuşta Atardamar Hastalığı
 • Akselerasyon Fizyolojisi, Uçuşta Oryantasyon ve Disoryantasyon, Hipoksi
 • Diyet, Egzersiz ve Aşırı Şişmanlık, Kalp-Damar Hastalıkları
 • Tropikal Hastalıklar, Yaygın Hastalıklar ve Tedavileri, Alkol Kullanımı, Epilepsi
 • Uçucu Ekiplerde İlaç Kullanımı & Kan Bağışı, Uçuşta Hijyen, Bulaşıcı Hastalıklar, Bulaşıcı Hastalıklara Temas Riski ve Yapılması Gerekenler,
 • Uçuşta Performans Düşmesi, Kapasite Yetmezliği, Yorgunluğun Fizyolojik Etkileri, Uyku Fizyolojisi, Sirkadyan Ritim ve Jet-lag
 • Uçuş Ekibi & Kabin Ekibinin Sağlık Açısından Uyması Gereken Prensipler, Stres
 • Uçuşta Doğum ve Ölüm Durumunda Yapılması Gerekenler, Tıbbi Atıkların Yönetimi, Hava Aracının Dezenfeksiyonu

KHZ 205 TEHLİKELİ MADDE EĞİTİMİ

 • Tehlikeli Madde Kurallarının Genel Felsefesi, Tanımı ve Yasal Dayanakları
 • Tehlikeli Madde Kazalarının İncelenmesi
 • Tehlikeli Madde Kaza ve Olaylarının İncelenmesi
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığında Sorumluluklar
 • Uygulamadaki ICAO Teknik Talimatları Gereğince Tehlikeli Maddeler Listesi
 • Beyan Edilmemiş Tehlikeli Maddelerin Tanınması ve Gizli Tehlikeli Maddeler
 • Tehlikeli Madde Limitleri, Yolcu Ve Ekip Beraberindeki Tehlikeli Maddeler Listesi
 • Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması.
 • Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması.
 • Tehlikeli Madde İşaretleme ve Etiketleme Kuralları
 • Tehlikeli Madelerin Saklama Ve Yükleme Kuralları
 • Özel Yüklerin Bildirimi NOTOC (Special Load Notification to Captain), Özel Yüklerin Ekibe Bildirilmesi.
 • Kabin Ekibi için Tehlikeli Madde acil durum uygulama usulleri. Tehlikeli Madde kaza ve olayların raporlanması

KHZ 225 KABİNDE GENEL SERVİS USULLERİ

 • İkramın veriliş nedenleri, servis hazırlığı,
 • İkram malzemeleri, ikram malzemelerinin korunması,
 • İkram malzemeleri, ikram malzemelerinin korunması,
 • Servis yapılırken dikkat edilecek hususlar,
 • Servis yapılırken dikkat edilecek hususlar,
 • Galley’lerde yükleme ve teslimat esnasında dikkat edilecek hususlar,
 • Galley’lerde yükleme ve teslimat esnasında dikkat edilecek hususlar,
 • Standart servis usulleri, yolcu niteliğine göre( Ekonomi Class, Business Class, First Class) verilen servis çeşitleri,
 • Standart servis usulleri, yolcu niteliğine ve destinasyona göre( Ekonomi Class, Business Class, First Class) verilen servis çeşitleri,
 • Genel yemek bilgisi, özel yemekler, kırtasiye malzemeleri, içecek ve içki çeşitleri,
 • Genel yemek bilgisi, özel yemekler, kırtasiye malzemeleri, içecek ve içki çeşitleri,
 • İçki servis kuralları, günün saatlerine ve destinasyona göre servis şekilleri,
 • İçki servis kuralları, günün saatlerine ve destinasyona göre servis şekilleri,
 • Yiyecek ve içecek servisinin eksiksiz ve kurallarına uygun olarak uygulama becerisi.

KHZ 231 ACİL DURUM EMNİYET KURALLARI 

 • Uçuş operasyonu sırasında kabin ekibinin görev ve sorumlulukları ile acil durumlara çabuk ve etkili müdahale edilmesinin önemi. Uçuş operasyonu sırasında karşılaşılabilecek acil durumlar
 • Uçuş operasyonu sırasında karşılaşılabilecek acil durumlarda kullanılacak acil durum ekipmanları ve uçuş öncesi kontrolleri. UYGULAMA (ekipmanların öğrenciye gösterilerek tanıtılması)
 • Uçak içindeki oksijen sistemleri.
  Uçakta oksijene bağlı rahatsızlıklar, portable ve medical oksijen tüpleri, yolcuya oksijen verirken uyulması gereken kurallar
 • Basınç boşalması; ani ve yavaş basınç boşalması, basınç boşalmasının ekip ve yolcu üzerindeki etkileri, kabindeki belirtileri ve uygulanacak prosedürler, maske kapaklarının manuel açılışı
 • Yangın tipleri, yanma çeşitleri ve yangın tiplerine göre uygulanacak prosedürler. Yangınla mücadelede kullanılacak uygun yangın söndürücülerin tanımı, çeşitleri, özellikleri ve kontrolü
  Yangının kaynağının tespit etmenin önemi. Kabin ekibi üyesinin yangın ve duman durumunda görev ve sorumlulukları.
 • Yangınla mücadele prosedürü ve uygulaması; kabin ekibinin uygulayacağı prosedürler, koordinasyon ve destek için gereken uygulamalar ile birlikte kokpit ekibinin derhal bilgilendirilmesinin önemi. Kabin yangınları, tuvalet yangınları, galley yangınları, kabin içi eğlendirici (IFE) sistem yangını, kokpit yangınları, lityum batarya yangınları.
 • UYGULAMA Duman gelişimi ve dumandan korunma, sigortalarda uygulanacak kurallar.  Yangın  söndürücüleri  kullanım  teknikleri;  uygulamalı  yangın söndürme eğitimi dâhil, yangın söndürücünün yanlış kullanımı ve kapalı  ortamda  kullanım  etkilerini;  uçuşta  dumandan  koruyucu malzemelerin kullanımı
 • Tuvaletler ve duman detektörleri de dahil olmak üzere yangın riski taşıyan bölgelerin sık kontrol edilmesinin önemi.
  Havaalanlarında acil durumlarda kullanılan yer servislerine ilişkin operasyon prosedürleri.
 • Tahliye kavramı, hazırlıksız tahliye prensipleri.

  Karaya acil iniş prosedürleri, kabin ekibi üyelerinin ne zaman bir tahliye veya acil durum süreçlerini başlatma yetki ve sorumluluğuna sahip olacağının tanımı ve önemi. Örnek olay incelenmesi

 • Suya acil iniş prosedürleri ve tahliyede kullanılan malzemeler.

 • Hazırlıklı tahliye, kabin hazırlık prosedürü, emir-komuta zinciri, yardımcı yolcuların seçilmesi ve görevleri, kabin ekipleri, yolcu ve bebek yolcu için emniyetli oturuş pozisyonları
  İnkapasite olan pilotun koltuğunda emniyete alınması veya taşınması   

 • Acil durumda tahliye gerçekleştirebilmek için gereken kalabalık kontrolü ve yolcuların yönlendirilmesinde kullanılacak metotlar. UYGULAMA
 • Acil durumda hayatta kalma, survival’ı etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler, yaşamı devam ettirebilmek için ana prensipler, çöl, kutup, orman ve deniz bölgelerinde yaşamı devam ettirebilmek için ana prensipler, korunma, yerin belirlenmesi, su ihtiyacı, su elde etmenin yolları, beslenme ve barınma, hayvanlardan gelen tehlikeler,  suda hayatta kalma teknikleri

IV. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

İNG 254 MESLEKİ İNGİLİZCE II

 • Subject and object relative clauses, frequently used phrasal verbs,
 • Giving a contrasting idea using though, although, inspite of, despite, and discussing how to deal with everyday dilemmas,
 • Using wish for past, present and future, commenting on an idea or suggestion, conditional sentences with if ,
 • Intonation in long questions, asking for and offering help with technology, asking for agreement and giving a different opinion,
 • Seperable phrasal verbs with objects, recommending books, CDs, movies and shows, present perfect vs. present perfect continuous,
 • Since, for, just, yet, already and still with present perfect. Asking for a favor politely,
 • Moving the conversation to a new topic, agreeing to requests, using modal verbs for speculating,
 • Showing feelings and reactions, showing you understand another person’s feelings or situation, talking about events in the news, extreme weather and natural disasters,
 • Breaking sentences into parts, passive voice,
 • Introducing news and issues, linking and deletion with must, reduction of have.

 

İNG 210 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ II

 • Varsayılan durumları (eğer, olması durumunda ..)ifade etmek için kullanılan dil, kabin memuru durumlarında (türbülans, yangın gibi) ve günlük hayatta (ünlü bir kişi ile karşılaşma, beklenmeyen bir para kazanma vs) kullanılan kelimeler,
 • Bir iş mülakatında soruları (kişisel soruları) cevaplamakta gerekli dil. Bu duruma uygun ilk sözcükler, tamamlayıcı sözcükler ve telaffuz (kelime ve cümle vurgusu, bağlantılı konuşma, ses tonu),
 • Bir konuşmaya girme, ilave etme, konuşmadan çıkma ve sırası geldiğinde konuşma durumlarında kullanılan kelime haznesi; telaffuz çalışması (bağlantılı konuşma, kelime ve cümle vurgusu); yerleri tarif etmede kullanılan sözcük dizisi,
 • Hastalıkları ve belirtilerini, ilk yardımı ve ilaçları tarif etmede kullanılan sözcük dizisi; dolaylı anlatım; telefonda konuşmada kullanılan dili tekrar hatırlatma,
 • Bir konuya (güvenlik, gümrüksüz ürünler, yerler, yiyecek, havayolu promosyon maddeleri vs) özgü sunumda kullanılan sözcük dizileri ve buna uygun telaffuz,
 • Pecha Kucha sunumuna uygun ilk sözcük, tamamlayıcı sözcükler ve bağlayıcılar. Telaffuz ( bağlantılı konuşma, cümle vurgusu ve ses tonu vurgusu),
 • Başka sözcüklerle anlatma; sözcük dizisi (eş anlamlılar, zıt anlamlılar ve sıralamaları) ve özetleme becerisi,
 • Telaffuz (bağlantılı konuşma, zayıf biçimler, kelime ve cümle vurgusu) ve özetin sunumu (bağlayıcılar, etkileyici sorular, ilk sözcükler ve tamamlayıcı sözcükler),
 • Kabin memuru anonsları, şifre değiştirme, çeviri yapma ile ilgili sözcük dizisi,
 • Mikrofonlar, İlk sözcükler & tamamlayıcı sözcükler, İki dilde anonsa uygun telaffuz (bağlantılı konuşma, zayıf biçimler),
 • İş tatmini ve performans değerlendirmesinde kullanılan kelime haznesi ve kelimelerin yerleşimi. Kelimelerin telaffuzu ve ses tonu,
 • Meslekte ilerleme için yapılan kabin memuru değerlendirmesi konusunda kullanılan tamamlayıcı sözcükler (aynı fikirde olma& olmama, kibarca söz kesme, bilgiyi ilave etme ya da düzeltme).

KHZ 234 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ 

 • CRM’in tanımı ve temel prensipleri, CRM’in ilke ve amaçlarına ilişkin genel talimatlar
 • Havacılıkta insan faktörü-SHELL Modeli
 • İnsan performans ve limitleri
 • İletişim, kişisel farkındalık, güvenilirlik, özeleştiri, özdeğerlendirme
 • Tehdit ve hata yönetimi, stres ve stres yönetimi
 • Yorgunluk, uyku & dikkat, durumsal farkındalık, bilgi edinme ve bilgiyi kullanma
 • İrkilme ve şaşırma etkisi , zorluklarla başa çıkabilmek ve psikolojik dayanıklılık geliştirmek 
 • Kişilik ve davranış, kişisel farkındalık ve kendini tanıma
 • Liderlik, karar verme
 • İş yükü yönetimi, çatışma yönetimi
 • Yolcu insan faktörleri, yolcu sağlık faktörleri
 • Havacılık sendromları, kalabalık kontrolü
 • Ulusal ve organizasyonel kültür ve CRM
 • Satndart Operasyones Prosedürler (SOP’s), Havacılıkta Raporlama -CHIRP Uygulaması, havacılıkta kültürel farklılıklar

KHZ 236 KOKPİT VE KABİN PERSONELİ GÜVENLİĞİ

 • Eğitimin amacı, tehdit ve hedefler, terörizmin sivil havacılığı hedef almasındaki etkenler, terörizm ve sivil havacılık.
 • Havalimanlarındaki giriş ve kontrol düzenlemeleri, uçakları tehdit eden unsurlar, havalimanlarında alınan güvenlik önlemleri, personel ve havalimanı giriş kartı kullanımı.
 • Mürettebat tarama gereklilikleri, yolcu bagaj eşleşmesi amacıyla mürettebat çantalarının listelenmesi, kabin ekibi tarafından alınması gereken diğer önlemler.
 • Hava aracı güvenlik araması ve kontrolleri, uçuş tedariklerinin kabulü, hava aracı temizlik malzeme ve tedariklerinin kabulü, hava aracının korunması ve hava aracına erişim kontrolü, comail ve comat kabul işlemleri.
 • Uçuş esnasında güvenlik kriterleri, kokpit kapıları, kokpite giriş ve iletişim usulleri, hava polisi.
 • Ateşli silahlar, patlayıcı maddelerin tanımı ve türleri, yasaklı, tehlikeli maddeler ile eşyanın tanımlanması, beklenmedik durum tedbirleri, uçaklarda şüpheli veya kayıp eşya bulunması durumunda izlenecek prosedür, uçuştan vazgeçen yolcuya uygulanacak tedbirler.
 • Bomba ihbarı durumunda yapılacaklar, uçak yerde yolcular uçakta iken tehdit, uçak yerde bagajlar yüklenmeden ve yolcular uçağa binmeden önce tehdit ve bomba arama prosedürleri
 • Bomba taşıma prosedürleri, en az riskli bomba bölgesi
 • Uçak kaçırma durumunda kabin ekibinin davranış usulleri
 • Uçak kaçırma olayının safhaları.
 • Davranış tespiti, şüpheli davranışlar sergileyen yolcular, profil çıkarma temel ilkeleri, İletişim, ikna etme yöntemleri, stresle başa çıkma yöntemleri, öfke kontrolü, dinleme becerileri, kriz yönetimi, yolcu memnuniyet ilkeleri
 • Alkol veya  psikoaktif  madde  etkisinde  olabilecek  veya  alkol, psikoaktif  madde  etkisinde  olduğu  tespit  edilen  yolcular  ile  saldırgan tutum içinde olduğu gözlemlenen yolcuların tanınması ve yönetimine ilişkin talimatlar, tehdit seviyeleri
 • Alkol veya  psikoaktif  madde  etkisinde  olabilecek  veya  alkol, psikoaktif  madde  etkisinde  olduğu  tespit  edilen  yolcular  ile  saldırgan tutum içinde olduğu gözlemlenen yolcuların tanınması ve yönetimine ilişkin talimatlar,  tehdit seviyeleri

KHZ 238 EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ

 • Tehlike, risk ve emniyet kavramları
 • Havacılıkta emniyet kavramı
 • Hava aracı kazaları
 • Emniyet yönetim sistemi açısından kaza ve kırım incelemeleri
 • Havacılıkta insan faktörü, insan faktörünü etkileyen etkenler, SHELL modeli
 • İnsan performans ve limitleri
 • Havacılıkta hata yönetimi, Reason (İsviçre Peyniri) Modeli
 • Dönem Ara Sınavı
 • İnsan faktörleri analiz ve sınıflandırma sistemi, HFACS Modeli
 • Emniyet yönetim sisteminde planlama, ICAO SMS çerçevesi
 • Emniyet politikası ve hedefleri, emniyet riski yönetimi
 • Devlet emniyet programı
 • Emniyetin güvence altına alınması ve teşvik edilmesi
 • Emniyet Yönetim Sisteminde Kriz Yönetimi